Innlegg

Nyheter fra Facebook

Vi åpner i dag for at hester utenfra kan komme på trening på Ringerike Ridesenter på betingelse av at hesten ikke har vist tegn på sykdom eller har stått på samme stall med hester som har vært syk/vist tegn på sykdom. Oppstallører som reiser ut med hester må tilsvarende ikke dra til staller hvor hester har vært syke/vist tegn på sykdom. Fortsatt vil stallen være stengt for gjestehester og hunder, samt personer som ikke har grunn til å være der. Yrkesutøvere på hest kan nå komme, men vi forutsetter at de skifter klær og sko og rengjør utstyr mellom hver stall de er på. Vi vet at mange rideskoleelever synes det er stas og se på de store hestene😀. Men vi venter litt med å tillate trafikk mellom rideskolestallen og resten av stallen. Alle sammen: husk god håndhygiene spesielt hvis du håndterer flere hester. ... Se merSe mindre

Se på Facebook
·Del

Ref tidligere meldinger om stengt stall frem til 17.3. Vi har valgt å følge anbefalingene fra NRYF. De skal ha nytt møte mandag formiddag som skal vurdere om de anbefaler å forlenge stenging. Vi opprettholder derfor stenging av Ringerike Ridesenter for hester inn og ut frem til mandag, og ny beskjed vil bli langt ut mandag ettermiddag. ... Se merSe mindre

Se på Facebook
·Del

Da er det bekreftet fra Mattilsynet at det er påvist Herpesvirus EHV-1 av to hester, hvorav én har deltatt på Norwegian Horse Festival. Stevnet i helgen avlyses/flyttes og stenging av ridesenteret videreføres foreløpig inntil 8. mars. Det betyr at ingen hester kan komme til ridesenteret, og de som velger å reise ut (vi har ikke karantene) får ikke komme tilbake.

Vi har ingen syke hester på ridesenteret, men gjør dette som forebyggende tiltak.

Det betyr:
- Ingen får komme å trene på anlegget.
- De som har egen hest på rideskolekursene må ri på skolehestene.
- Ingen som ikke har behov går inn i stallen.
- Ingen trafikk av elever/foreldre mellom rideskolestall og øvrige stall, døren bes holdes lukket.
- Ikke tillatt med hunder på ridesenteret.
- Med unntak av veterinærer og hovslagere har de som utøver sitt yrke på hester ikke anledning til å komme.
- Veterinærer og smeder må forskriftsmessig rengjøre utstyr, bekledning og sko.
- Ved kosting av stallgang, kostes det ikke inn i boksene men tømmes i møkkahaugen.
Takk for all velvilje!
... Se merSe mindre

Se på Facebook
·Del