Informasjon om medlemskap HRRK

Hønefoss og Ringerike Rideklubb skal være en klubb der medlemmene finner det sosialt trivelig å høre til, samtidig som de finner et godt tilrettelagt sportslig støtteapparat. Klubben har god plass til alle, og vi ønsker enda flere medlemmer velkommen!

Den sportslige aktiviteten i klubben omfatter sprang, dressur, feltritt, distanse og kjøring. Det arrangeres klubbtreninger på ridesenteret, og her er alle medlemmer velkommen til å delta uavhengig av hvor de står oppstallet.

Ridesportens viktigste arenaer for rekruttering er rideskolene. Hønefoss og Ringerike Rideskole har derfor en sentral plass på ridesenteret.

For at senteret fortsatt skal være et sted der sporten blir ivaretatt, utviklet og bygge videre på et godt felleskapet, ønsker vi din hjelp på noen stevner i året. Arbeidsoppgavene er varierte, alt fra kakebaking til hjelp i dommerbod. God opplæring vil bli gitt, og det er utrolig hyggelig og sosialt.

Medlemskapsfordeler
HRRK er medlem av Norges Rytterforbund og Norges Idrettsforbund gjennom Buskerud Idrettskrets.

  • Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av NIF. Vil du vite mer trykk her
  • Som medlem får du 15 % hos Gjeteren
  • Som medlem får du 10 % på utvalgte varer hos Felleskjøpet